Contact us 联络方式


 
Wan Li Xiang at Jalan Yau Tet Shin shop
 

Address:
No. 45, Jalan Yau Tet Shin,
30300 Ipoh, Perak.
怡保,姚德胜街(老黄芽菜鸡对面)

Tel:
+60 (0)16-591 9374
+60 (0)19-571 6185
+60 (0)19-558 8348

美國批发和开店一律欢迎!
有意者可以联络電話:
1347-2108667 (Kevin)

或电邮至:
wanlixiang1@gmail.com

Business Hour:
9:30am until 8:00pm

营业时间
早上9时30 分至晚上8 时


 

Wan Li Xiang in Google Map